дни.Правила и общи условия

 

tДобре дошли на уебсайта
pest-stop.bg.
 

Този сайт е собственост на SC BRANDBOX SRL, със седалище в
Букурещ, бул. Мъръшещ, № 20, ап1 1, сектор 4, с ЕИК/CUI RO 17900546 и J40 /
14704/2005.

Вашето използване на уебсайта
pest-stop.bg се съгласява с Общите
условия, съдържащи се в този документ, както и с политиката за поверителност.
ДАННИТЕ за КОНТАКТ чрез които можете да се свържете по всяко време:
contact@pest-stop.bg.

 

1. Приемане на условията

 

С достъп до сайта или използване на услугите, вие се съгласявате да приемете
и да спазвате Общите условия, наложени от сайта. Моля, не използвайте услугите
на сайта, ако не прочетете и не приемете Общите условия.

Не можете да използвате услугите на сайта, ако не сте навършили 18
години.

Aдминистраторът на сайта запазва правото си да променя Общите условия по
всяко време, без предварително известие. Продължавайки да използвате услугите
на сайта, вие се съгласявате, че изменените Общи условия ще се прилагат
автоматично.

Приемайки Общите условия, потребителите на сайта се съгласяват да получават
информационни съобщения от всякакъв вид на имейл адресите, на които са се
регистрирали.

pest-stop.bg, може да предлага и други
услуги, които се регулират от различни Условия за ползване.

Потребителят ще има постоянен достъп до Общите условия за използване на
сайта, така че да може да ги консултира по всяко време.

BRANDBOX SRL  гарантира на потребителя достъп до поръчки и
информация на уебсайта pest-stop.bg.

Потребителят няма право да изтегля или модифицира сайта изцяло или частично,
да възпроизвежда изцяло или частично сайта, да копира, продава / препродава
или експлоатира сайта по всякакъв начин.

 

2. Обработка на лични данни, събрани чрез сайта

 

ЦЕЛИТЕ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, при които се обработват личните данни, е за
продажба на продукта, показан на сайта. Правното основание е чл. 6 ал. б) от
ОРЗД.

ПОЛУЧАТЕЛИТЕ ИЛИ КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ на лични данни са: обработващи
плащания, куриерски компании и счетоводни услуги.

ПЕРИОДЪТ, ЗА КОЙТО ЩЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО СЕ
УСТАНОВЯВА ТОЗИ ПЕРИОД, е 3 години.

Нашата компания НЕ използва автоматизирани процеси за вземане на решения,
включително създаване на профили, както и, поне в тези случаи, подходяща
информация за използваната логика и за важността и очакваните последици от
такава обработка за субекта на данните.

Съгласно румънското законодателство могат да бъдат регистрирани само лица,
навършили 18 години.

Потребителите трябва да предоставят само верни и пълни данни, както се
изисква във формуляра за регистрация. Потребителят може да актуализира данните
си по всяко време. Ако има съмнения, че предоставените данни са неверни,
pest-stop.bg, си запазва правото да изтрие
акаунта му, без предварително уведомление.

Потребителят може да отвори само един акаунт. Той е отговорен за опазването
на паролата и не трябва да позволява на други хора да използват акаунта му.
Освен това, ако установи, че паролата или акаунтът са били използвани от трети
лица, той е длъжен незабавно да уведоми
pest-stop.bg на
contact@pest-stop.bg.

За потребителите на сайта е задължително да предоставят категории данни,
необходими за успешна регистрация. Ако потребителите не предоставят данните,
маркирани като задължителни, няма да можем да завършим процеса на регистрация,
така че няма да имат достъп до нашите продукти или услуги.

 

3. Продуктите и услугите, предлагани на уебсайта pest-stop.bg

 

В този момент през уебсайта pest-stop.bg,
се продават продукти срещу вредители. Цените на продуктите не включват
разходите за доставка. 

 

4. Начини на плащане

 

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (в брой) чрез куриер при получаване на пратката

БАНКОВ ТРАНСФЕР – чрез платежно нареждане по банкова сметка в Райфайзен: RO51 RZBR 0000 0600
0694 8070

ОНЛАЙН – банкова карта (VISA, MASTERCARD, MASTER)

 

5. Условия за купувача

 

При регистриране в сайта, да предостави точни данни за контакт.

Да поиска от продавача повече информация относно стоките, които иска да купи.
Искането на информация се прави чрез имейл адреса:
contact@pest-stop.bg

Не изпращайте заявка за покупка, ако не искате стоките.

Ако купувачът отмени направената поръчка, той трябва да изпрати известие до
contact@pest-stop.bg. Ако купувачът
не е на първата транзакция, която той анулира, тогава администраторът на
платформата pest-stop.bg, си запазва
правото да ограничи достъпа на купувачи, които са имали незавършени транзакции
в миналото.

 

6. Политика за бисквитките

  Прочети повече неща тук.

 

7. Политика за поверителност

 

В качеството си на автор / собственик / администратор на уебсайта  pest-stop.bg, SC  BRANDBOX  SRL, зачита поверителността и сигурността на
информацията, предоставена от вас при използване на този уебсайт, включително
личните данни.

В съответствие с разпоредбите на Закон №. 677/2001 за защита на физическите
лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на
такива данни и на Закон №. 506/2004 относно обработката на лични данни и
защита на неприкосновеността на личния живот,
SC BRANDBOX SRL, има задължението да управлява безопасно и
само за целите, посочени по-долу, личните данни, които ни предоставяте за вас,
член на вашето семейство или друго лице. .

 

8. Общи правила относно обработката на лични данни

 

В съответствие с чл. 4 от Закон 677/2001 Защита на данните, актуализиран през
2013 г., личните данни трябва да бъдат:

 • добросъвестно обработени;
 • събрани за конкретни, изрични и легитимни цели;
 • подходящо и не прекомерно приложение;
 • точни и актуални, 

  Всяка информация, предоставена от вас, ще бъде разгледана и ще
представлява вашето изрично съгласие за използване на вашите лични данни, в
съответствие с посочените цели.

Необходимата информация (не само потребителско име, адрес, телефонен номер и
имейл адрес) може да бъде събрана по време на регистрацията на потребителите
на сайта, само ако ги предоставите доброволно. 

Ако не сте съгласни със събирането на вашите данни, моля, не използвайте
услугите на сайта pest-stop.bg.

Ако искате личните ви данни да бъдат актуализирани или премахнати от базата
данни на сайта pest-stop.bg, c
contact@pest-stop.bg.

 

9. Информации

 

Как да поръчам?

На този сайт можете да поръчате по 3 начина:

 1. Директно на сайта pest-stop.bg;
 2. По телефон на 00400745 665 003.Работно време за обработване на поръчки е
  от понеделник до петък между 09-17; 

 3. На имейл адреса: contact@pest-stop.bg.

  Процесът на поръчка трябва да се следва внимателно.
BRANDBOX SRL си запазва правото да откаже или отмени поръчка,
ако продуктите не са налични или ако има съмнения относно автентичността на
данните на клиента (непълни или несъответстващи лични данни). Съобщаването на
анулирането на поръчката (по имейл или телефон) може да не е веднага и да бъде
направено чрез контакт с клиента.  

Доставка

 

Доставката се извършва чрез куриер

Разходите за доставка на пратката са 15 леи (с включен ДДС). За поръчки, чиято
стойност е по-висока от 500 леи (с включен ДДС), транспортът е безплатен!  

СРОК ЗА ДОСТАВКА

Срокът за доставка е 48 часа от момента на получаване на поръчката (в работни
дни от понеделник до петък).

 

Важно

Ще Ви уведомим преди доставката какви са допълнителните разходи. Няма да
доставим продуктите без вашето потвърждение за тези разходи. 

Тарифите включват ДДС.

Всяка повреда на опаковката и / или продукта или всяко несъответствие в броя
на опаковките или данните трябва да бъдат съобщени незабавно, като се посочи
естеството на проблема в бележката за доставка на продукта, която трябва да
бъде върната на превозвача. BRANDBOX SRL не може да носи
отговорност за изброените по-горе недостатъци.

10. Гаранция

  Производителят декларира, че всички системи и компоненти
PEST STOP са произведени от най-висококачествените суровини,
използвайки най-модерното и високопроизводително производствено оборудване и
отговарят на разпоредбите на директивите:  

 • 89/336 / ЕИО: Електромагнитна съвместимост, с изменения 92/31 / ЕИО и 93/68
  / ЕИО и последващи изменения, за които е маркирана

  Също така отговаря на следните норми:  

 • EN 60335-1: Безопасност на битови и подобни електрически уреди –
  Безопасност. Част 1: Общи правила
 • EN 55014-1: Електромагнитна съвместимост – Изисквания за домакински
  електроуреди, електрически инструменти и подобни уреди. Част 1: Издание –
  Стандарт на семейството продукти
 • EN 55014-2: Електромагнитна съвместимост – Изисквания за домакински
  електроуреди, електрически инструменти и подобни уреди. Част 2: Имунитет –
  Стандарт на семейството продукти
 • EN 61000-3-2: Електромагнитна съвместимост (EMC) – Част 3-2: Ограничения –
  Ограничения за хармонични токови емисии (входен ток на оборудването ≤ 16 A
  на фаза)
 • EN 61000-3-3: Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-3:
  Ограничения.Ограничение на вариациите на напрежението и трептенето в
  обществени мрежи за захранване с ниско напрежение за оборудване с номинален
  ток ≤ 16 A

  Декларацията е изготвена в съответствие с разпоредбите на EN 45014-2000,
GD 1022/2002, GD 457/2003 и HG497 / 2003 актуализирани.

Гаранционен срок – 24 месеца (от датата на доставка)
за производствени и материални дефекти, когато продуктите са закупени от
физически лица и използвани за домакински нужди;

Гаранционен срок – 12 месеца (от датата на доставка)
за производствени и материални дефекти, когато продуктите са закупени от
юридически лица;

 

! Продуктът може да загуби гаранцията си в случаите, посочени в ръководството
за потребителя.

 

ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

За отстраняване, поправяне на дефектите, възникнали по време на гаранционния
период, купувачът ще се обърне към продавача, който има задължението да отстрани
дефектите, възникнали в рамките на 15 дни от датата на уведомяване от страна на купувача за дефекта, въз основа
на документ за доставка – получаване

Документът за доставка-разписка ще бъде валиден само ако е придружен от
документи за покупка: фактура, касов бон, разписка на продавача. .  

11. Връщане

Физическите лица, закупили продукти онлайн, имат право да ги
върнат в рамките на
15 дни от
датата на фактуриране.

За да върнете продукта, свържете се с нас на имейл адреса contact@pest-stop.bg.

 

! Разходите, свързани с обратния транспорт, се поемат от клиента.

  Отговорността за изпращането и правилното опаковане на продуктите е на
клиента, нашата компания не поема отговорност за повредени опаковки поради
неправилни опаковки, засегнати по време на транспортирането. Пакетът ще бъде
проверен при доставка, в случай на дефекти, причинени при транспортиране, които
засягат функциониране на продукта, разходите за отстраняване на проблема ще
бъдат приспаднати от сумата за връщане. Ако продуктът пристигне напълно
повреден, доставчикът си запазва правото да откаже пакета.  

Върнатите продукти трябва да бъдат придружени от оригиналния гаранционен
сертификат и копие от фактурата за покупка.

  В зависимост от избора на клиента, парите могат да бъдат използвани за
покупка на друг продукт или могат да бъдат
върнати в рамките на максимум 30 дни
от получаване на върнатия продукт, по банкова сметка, посочена от клиента.
 

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в който е доставен
(в оригиналната опаковка с всички запечатани аксесоари или консумативи, с
цели етикети и придружаващи документи), ако продуктът се върне в това
състояние, клиентът има право да поиска да му бъде възтановена пълната
сума. Възстановяването на стойността на продукта ще бъде направено в
рамките на 30 дни от връщането. 

  В случай на закупуване на продукти от гамата „против-насекоми“, бихме
искали да Ви информираме, че
UV пурите са
част от категорията консумативи и в резултат на това те трябва да се сменят при
необходимост от купувача, закупувайки ги от всеки Магазин Бриколаж.  

Продукти, които изискват подмяна на пури, не се приемат за сервиз! 

  Ако клиентът иска да върне използван продукт, разходите за подмяна на
консумативите ще бъдат поети от него.